český znak                                                             slovenský znak